خوش آمدید!

فرودگاه برلین تمپل هوف (Berlin Tempelhof) به عنوان یک محل برای آینده ای خوب

 

یکصد سال از زمان شکل گیری فرودگاه برلین تمپل هوف می گذرد. زمانی این ساختمان به عنوان یک بنای با شکوه حزب ناسیونال‌سوسیالیست آلمان جزء بزرگترین بناهای جهان محسوب می شد که از آن به عنوان محلی برای کار اجباری و فعالیت های نظامی استفاده می شد. پل هوایی (به آلمان غربی) آن را به دروازه ای به سوی آزادی تبدیل کرد. امروزه این بنای عظیم با 300000 متر مربع فضا، فسیلی است از زمان های گذشته. به خصوص بزرگی چالش برانگیزاش که هم اکنون فرصت های منحصر به فردی را به وجود آورده: طراحی شده به عنوان یک بنای عام دموکراتیک که قابلیت تبدیل شدن به ستونی برای تحول و پایداری برلین و جهان را دارد.

امروزه به مکان هایی نیاز داریم که در آن ها شیوه های زندگی و کسب و کار توسعه یافته و آزمایش می شوند؛ شیوه هایی که در بلند مدت نیز دارای کارآیی باشند. تنها زمانی می توان راه حل هایی برای مشکلات پیچیده حال حاضر پیدا کرد که افراد با استعدادهای متفاوت، تجربیات مختلف، توانایی ها و مهارت های متنوع در تعامل باشند. در اینجا برلین یک استعداد بالقوه دارد: ساکنان آن رنگارنگ و بین المللی هستند و صحنه بسیار متفاوتی از شهروندان متعهد و همچنین مؤسسات علمی و تحقیقاتی مشاهده می شود که خود را مشغول موضوعات مربوط به این تحول کرده اند.

انسان هایی از همه فرهنگ ها، پس زمینه ها، لایه ها و گروه های سنی دعوت می شوند که در این امر شرکت کنند. با توجه به فضای بسیار زیادی که در ساختمان فرودگاه تمپل هوف وجود دارد، بسیاری از ایده ها قابلیت رشد و شکوفایی با یکدیگر، در کنار یکدیگر و ارتباط با هم را دارند. استفاده از این بنا به عنوان یک مکان برای آزمایش و تمرین، یک مکان فرهنگی، تحقیقی و آموزشی، این امکان را به وجود می آورد که راه ها و رویکردهایی نوینی که جهان به شدت نیازمند آن است توسعه یابد. در کنار آن امکان به وجود آمدن تحولاتی بنیادین وجود دارد. علاوه بر این، چنین مکانی به عنوان یک آهنربا به روی نوآوران سراسر جهان تأثیر خواهد گذاشت که این فرآیند را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

این استفاده از فرودگاه تمپل هوف می تواند حرکتی بسیار سمبولیکی باشد. از آنجایی که در گذشته بمب افکن های متفقین از طریق پل هوایی جمعیت برلین را برای مدت تقریبا یک سال با آذوقه تأمین کردند. دنیا برلین را نجات داد. حال برلین این فرصت را دارد که به دنیا هدیه ای ارزشمند بدهد.

ما می توانیم در کنار هم دنیا را به یک مکان شاد برای آینده تبدیل کنیم! انسانی، پایدار و با حفظ منابع…

تمپل هوف به عنوان یک مکان الهام بخش عمومی!